E-NEWS 2016-07-046 ภาพบรรยากาศในงานแสดงสินค้า“แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2016”

Last updated: 1 ก.ค. 2559  |  4534 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 

 
 
สวัสดีครับ...ลูกค้าทุกท่าน
 
     กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับ สำหรับข่าวสารและสาระดีๆที่ทาง บริษัทไทยเครนคิทส์ เรานำมาเสนอให้ลูกค้า สำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็มีวันสำคัญทางศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า พรรษา ปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี วันนี้เรามีประวัติวันเข้าพรรษา ความสำคัญของวันเข้าพรรษามาฝากครับ  ไปดูกันเลย...
 
         วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 คือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่ง เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า"จำพรรษา" นั่นเอง
 
ประวัติวันเข้าพรรษา
       ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และรูปภาพ
          "เข้า พรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"
          ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะ กลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด
 
ความสำคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษา
1. ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่นา ดังนั้นการกำหนดให้ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์
2. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8 - 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน
3. เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อ ถึง วันออกพรรษา
4. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวชอันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทศาสนาต่อไป
5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา ตลอดเวลาเข้าพรรษา
 
สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่
   1.การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 
   2.การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้ 
   3.การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด 
   4.หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้
 
 
          อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บาง คนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์ อย่างสูง

 

  ภาพบรรยากาศในงานแสดงสินค้า Manufacturing Expo 2016
 
 
บริษัท ไทยเครนคิทส์ จำกัด
       ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราภายในงานแสดงสินค้า Manufacturing Expo 2016 เมื่อวันที่ 22-25 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯของเรามีความพร้อมทั้งบุคคลากรเชี่ยวชาญและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อบริการลูกค้าทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯของเราคงมีโอกาสได้รับใช้บริการลูกค้าทุกก่านในเร็ววันนี้ครับ
 
 
 
แนะนำรอกโซ่ไฟฟ้า "KUKDONG" รุ่น "KD-2 type"

 
 
          รอกโซ่ไฟฟ้า KUKDONG รุ่น KD-2 ได้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เหมาะสำหรับงานยกที่หนักหน่วงและมีอัตตราการใช้งานต่อเนื่องที่ยาวนาน รอกโซ่ไฟฟ้ารุ่น KD-2 ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐารที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีแระสิทธิภาพการยกที่แข็งแรง มีความทนทานและสามารถใช้งานยก ขึ้น -ลง ได้ต่อเนื่องยาวนาน มีค่าบำรุงรักษาการใช้งานที่ต่ำ ที่สำคัญด้วยคุณภาพมีความเหมาะสมกับราคาที่สุด เหมาะสำหรับการลงทุนของลูกค้ามากในช่วงนี้ครับ
 
                มอเตอร์ ควบคุม ขึ้น-ลง (Motor) : มี คีบระบายความร้อนรอบตัว เพื่อป้องกันความร้อนสะสม ทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดี อาบน้ำยาที่ฉนวนมอเตอร์ที่อุณหภูมิความร้อนได้ถึง 155°C เป็นจุดที่ดีที่สุด อัตราการทำงานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 25%ED / GROUP "FEM 1BM (ISO M3) ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP55, Class F ค่าอุณหภูมิความร้อนสูงสุดใช้งานได้เป็นปกติ -20°C up to +40°C
                เบรค ขึ้น-ลง (Brake) : เป็น แบบ DC Disc Brake ลักษณะการทำงาน เมื่อมีกระแสไฟจ่ายเข้าคอนโทรล มอเตอร์ทำงาน เบรคจะจากออกจากกัน โดย!ประมาณ 2-3 มม. มีความแม่นยำในการเบรค และมีประสิทธิภาพปรับเบรคเองอัตโนมัติ เบรคอยู่ที่ท้ายมอเตอร์ ง่ายต่อการบำรุงดูแลรักษา ยืดอายุการใช้งาน
                มอเตอร์ควบคุม ซ้าย-ขวา (Motor) : มี คีบระบายความร้อนรอบตัว เพื่อป้องกันความร้อนสะสม ทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดีมอเตอร์และระบบเบรคแบบ Automatic Rotor Sliding สำหรับช่วยชลอตัวในการหยุดการเคลื่อนที่ของรอกตามแนวขวางได้นิ่มนวลมาก และช่วยป้องกันการกระชากตัว Load ในกรณีที่ออกตัวและหยุดการทำงานกระทันหัน อายุการใช้งานยาวนานโดย!ไม่ต้องปรับแต่งเบรค
 

  ผลงานติดตั้งเครนไฟฟ้าที่ผ่านมาของบริษัทไทยเครนคิทส์

 
       ตัวอย่าง ผลงานติดตั้งเครนไฟฟ้าของทางบริษัทฯ ที่ผ่านมา เป็นอีกงานหนึ่งที่เรานำเสนอ มีประสิทธิภาพในการผลิตตามมาตรฐาน BS.STANDARD ให้ได้คุณภาพเพื่อ ให้ลูกค้าได้ใช้งานเครนไฟฟ้าได้อย่างพึง พอใจและมีความปลอดภัยสูงสุดรวมไปถึงคุณภาพของรอกไฟฟ้า ยี่ห้อ KUKDONG จากประเทศเกาหลี และโครงสร้างเครนทั้งหมด ที่เราตั้งใจผลิตขึ้นทุกชิ้นงานด้วยมาตรฐานที่ลูกค้าสามารถไว้ใจได้ เพราะเราคือผู้นำด้านงานเครนไฟฟ้า
 
 
                       เครนไฟฟ้าเหนือศีรษะ แบบคานคู่ ขนาดยกน้ำหนัก 10/5 ตัน
                            ยกสูง 10 เมตร, กว้าง 30 เมตร, วิ่งยาว 80 เมตร
                                          สถานที่ติดตั้ง จังหวัดระยอง
 
           ทางบริษัทไทยเครนคิทส์ ของเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความไว้ใจที่ลูกค้ามีให้เราด้วยดีเสมอมา ทางบริษัทฯขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของทาง บริษัทฯ ของเราตลอดไป
         นอกจากผลงานดีมีคุณภาพแล้ว บริษัทฯยังมีการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ด้วยทีมงานช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า ด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพ
          สุดท้ายนี้หากลูกค้าท่านใดที่สนใจ และกำลังขยายโรงงาน กรุณารีบติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด ที่อยู่ 1/19  หมู่ 1  ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ออฟฟิส 0 3857 1545 แฟกซ์ 0 3857 1550, อีเมลล์  mail thaicranekits@hotmail.com  หรือสายด่วน 08 9205 3400
 
                  เราหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับใช้บริการทุกท่านในเร็ววัน
 
                  พบกันใหม่ในฉบับของเดือน "สิงหาคม 2559" ครับ
 
ผู้เรียบเรียงข่าวสาร : E-NEW
นายภรัณยู  โนนทะลุน
เจ้าหน้าบริหารด้านการขาย
โทร. 08 1731 4307
อีเมลล์. pc.thaicranekits@gmail.com
 
 
TITAN'S GROUP COMPANY
 
     

บริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด
1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร.0-3857-1545  แฟ็กซ์. 0-3857-1550
www.thaicranekits.co.th e-mail : thaicranekits@hotmail.com


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้