E-NEWS 2017-02-053 แนะนำบริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด

Last updated: 1 ก.ค. 2559  |  4204 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
 
 
           สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับ พบกันเช่นเคยครับเป็นประจำทุกเดือนสำหรับข่าวสารต่างๆ ซึ่งในปีนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ 1 เดือนแรก และในเดือนนี้ เดือนกุมภาพันธ์ เราก็มีวันสำคัญทางศาสนา คือวันมาฆบูชา และอีกวันที่หลายๆ คนรอค่อยกับเทศกาลแห่งความรัก นั่นก็คือวันวาเลนไทน์ แต่สำหรับเดือนนี้ผมขอกล่าวถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็คือวันมาฆบูชาครับ

ประวัติวันมาฆบูชา


         ประวัติวันมาฆบูชาเริ่มต้นขึ้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จเดินทางไปปฏิบัติพุทธกิจแสดงธรรม ณ ถ้ำสุกรขาตาเสร็จสิ้นแล้ว พระองค์ได้เดินทางกลับมาประทับที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ไปเป็นเวลา 9 เดือน ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาประทับตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ หรือเดือน 3 ในเวลาบ่าย พระอรหันตสาวกได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า อันประกอบไปด้วย คณะศิษย์ของชฎิล 3 พี่น้อง จำนวน 1,000 รูป และคณะของพระอัครสาวก จำนวน 250 รูป รวมจำนวนได้ 1,250 รูป โดยในจำนวนนี้มิได้นับรวมชฎิล 3 พี่น้องและอัครสาวกทั้ง 2 ซึ่งการเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาฆฤกษ์นี้นับเป็นการเข้าประชุมของพระอรหันต์ผู้เป็นมหาสังฆนิบาติ และประกอบด้วย องค์ประกอบอัศจรรย์ทั้ง 4 ประการที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต อันประกอบไปด้วย

 
1.
พระสงฆ์สาวกมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นจำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
2.
พระสงฆ์ที่เดินทางมาประชุมทั้งหมดต่างล้วนแต่เป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือการเป็นพระสงฆ์โดยได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3.
พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
4.
วันที่พระสงฆ์มาประชุมตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ โดยอาจเรียกวันนี้เป็นอีกคำหนึ่งได้ว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 

กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันมาฆบูชา

        ใ
นวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า อีกทั้งตลอดทั้งวันก็ยังมีการบำเพ็ญกุศลความดีอื่นๆ เพิ่มอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางไปวัดเพื่อรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง การถวายสังฆทาน การให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) การฟังพระธรรมเทศนา รวมถึงการไปเวียนเทียนรอบโบส์ถในช่วงเย็น
        
      
โดยปกติในวันมาฆบูชาก่อนที่จะเริ่มการเวียนเทียน วัดต่างๆ จะจัดให้มีการทำวัตรสวดมนต์ หรือที่การทำวัตรเย็น แล้วตามด้วยการเวียนเทียนอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. หรือ 2 ทุ่มตรง (มีพระสงฆ์นำเวียนเทียน) ซึ่งบทสวดที่พระสงฆ์นิยมสวดในวันมาฆบูชาก่อนเริ่มการเวียนเทียนนี้จะนิยมสวดตามลำดับ ดังนี้ (ทั้งบาลีและคำแปล)

 
1.
บทบูชาพระรัตนตรัย (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย : อรหัง สัมมา ฯลฯ)
2.
บทนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า (นะโม ฯลฯ ๓ จบ)
3.
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย : อิติปิโส ฯลฯ)
4.
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้นด้วย : องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ)
5.
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย : สวากขาโต ฯลฯ)
6.
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้นด้วย : ธรรมมะคือ คุณากร ฯลฯ)
7.
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย : สุปฏิปันโน ฯลฯ)
8.
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ สวดทำนองสรภัญญะ (บทสวดสรภัญญะที่ขึ้นต้นด้วย : สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ)
9.
บทสวดบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา (บทสวดบาลีที่ขึ้นต้นด้วย : อัชชายัง ฯลฯ)

       ต่อจากนั้นจะมีการจุดธูปเทียนและถือดอกไม้ที่เป็นเครื่องสักการะบูชา แล้วเดินเวียนรอบปูชนียสถานจำนวน 3 รอบ โดยขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นพึงตั้งจิตใจให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสวด อิติปิโส รอบที่ 1 ระลึกถึงพระธรรมคุณด้วยการสวด สวากขาโต รอบที่ 2 และปิดท้ายด้วยการระลึกถึงพระสังฆคุณด้วยการสวด สุปะฏิปันโน รอบที่ 3 ทำเช่นนี้ไปจนกว่าจะเวียนจบครบ 3 รอบ แล้วให้นำธูป เทียน ดอกไม้ไปบูชาตามปูชนียสถานจึงเป็นอันเสร็จพิธี
 

 
 
แนะนำ "บริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด"
   
 

 
           บริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรอก เครนไฟฟ้าที่มีความนิยมและเป็นที่ยอมรับในตลาดปัจจุบันยี่ห้อ "KUKDONG" จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์หลักที่เรานำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายอย่างด้วยกัน เช่น รอกสลิงไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า รอกโซ่มือสาว เครนไฟฟ้าและอุปกรณ์ในการประกอบเครนไฟฟ้าครบชุด
 
          นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการทำโครงสร้างเครน พร้อมการออกแบบที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์การทำงานและความเชี่ยวชาญโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการทำงานมากกว่า 10 ปี และเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตเครนไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูงออกสู่ตลาดใช้งานในประเทศ และส่งออกขายสู่ต่างประเทศด้วย และเรายังมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งในงานเครน ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเพื่อทำกำไรสูงสุดให้กับลูกค้า
                               
ข้อมูลติดต่อบริษัท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
               : 1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอ        
                  บางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
                  ประเทศไทย
                            
 โทรศัพท์  : (0) 38 571 545, (08) 9205 3400
  แฟกซ์     : (0) 38 571 550
  อีเมลล์    :  thaicranekits@hotmail.com
  เว็ปไซต์   :  www.thaicranekits.co.th          


ขั้นตอนกระบวนการผลิตงานเครนของทางบริษัทฯ
 

การตัดเหล็กด้วยเครื่อง CNC Machine Cutting

ประกอบขึ้นรูปกล่องเครน

การเชื่อมประกอบกล่องด้วยเครื่อง Welding

ทำความสะอาดกล่องเครนด้วยเครื่อง Shot Blast

ประกอบกล่องหัว-ท้าย และทาสีรองพื้น

ปรับตั้งสแปนเครน

ทาสีเหลือง Nippon อย่างน้อย 110 Micron

Cable Wiring

Packaging และขนส่ง

การติดตั้งที่หน้างานของลูกค้า

Test Load

อบรมการใช้งานเบื้องต้น และส่งมอบลูกค้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของทางบริษัทฯ
 
            นื่องทางลูกค้าได้สนใจเข้าเยี่ยมชม โรงงานการผลิตงานเครนไฟฟ้าของทางบริษัท และได้ดูกระบวนการผลิตต่างๆภายในโรงงาน ทางบริษัทจึงขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจ มา ณ ที่นี้
 
 
 
ผลงานเครนไฟฟ้าที่ผ่านมาของ "บริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด"
   
 
          สุดท้ายนี้ขอนำเสนอภาพผลงานเครนไฟฟ้ามาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเช่นเคยครับ ทางบริษัทไทย เครน คิทส์ ของเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความไว้ใจที่ลูกค้ามีให้เราด้วยดีเสมอมา ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งงานบริการหลังการขายด้วยและจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของทาง บริษัทฯ ของเราตลอดไป

 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 2 ตัน กว้าง 13 เมตร จำนวน 1 ชุด
ติดตั้งที่จังหวัด ปทุมธานี


เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 3 ตัน กว้าง 18 เมตร จำนวน 2 ชุด
ติดตั้งที่จังหวัด ภูเก็ต
 
เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว ขนาดยกน้ำหนัก 5 ตัน กว้าง 30 เมตร จำนวน 3 ชุด
ติดตั้งที่จังหวัด ปทุมธานี 
       ทางบริษัทไทย เครน คิทส์ ของเราต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงสำหรับความไว้ใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเราด้วยดีเสมอมา ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของทาง บริษัทฯ ของเราตลอดไป

      สุดท้ายนี้หากลูกค้าท่านใดที่สนใจ และกำลังขยายโรงงาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด ที่อยู่ 1/19  หมู่ 1  ตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์ออฟฟิศ 0-3857- 1545 แฟกซ์ 0-3857-1550, อีเมล์ thaicranekits@hotmail.com  หรือสายด่วน  08-9205-3400


 
เราหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับใช้บริการทุกท่านในเร็ววัน

พบกันใหม่ในเดือน "มีนาคม 2560" ครับ
 
ผู้เรียบเรียงข่าวสาร : E-NEWS
คุณดุษฎี พูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการขาย
โทร. 08 9205 3404
อีเมล์. dp.thaicranekits@gmail.com
ID LINE : besztck

 
   

TITAN'S GROUP COMPANY
 
 
     
 
บริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด
1/19 หมู่ 1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทร.0 3857 1545, 08 9205 3400  แฟ็กซ์. 0 3857 1550
www.thaicranekits.co.th e-mail : thaicranekits@hotmail.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้