เดือน ก.ค.56

Last updated: 1 ก.ค. 2559  |  7333 จำนวนผู้เข้าชม  |   สวัสดีลูกค้าทุกท่าน

           พบกันอีกเช่นเคยนะค่ะ สำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะค่ะก็มีวันสำคัญ ๆ อยู่ด้วยกัน 2 วันนะค่ะ คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ

          วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาศนาพุทธนิกายเถรวาท  คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวัเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" ตรงกับวันเพ็ย เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพูทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห้ฯธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตรนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือวันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย

             "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดุฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"

          ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

          สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่

           1.การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย
             2.การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้
             3.การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด
             4.หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้

          นอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ องค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า "วิหาร" แปลว่า ที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้ง ถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีก เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจำเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศัรทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พัก เรียกว่า "อาราม" ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้ 

รอกโซ่ไฟฟ้า (Electric Hoist)
 

1.ชุดเกียร์ ระบบเกียร์อยู่ในอ่างน้ำมัน ระบายความร้อนได้ดี ลดการสึกหรอ เพิ่มความทนทานเสียงเงียบ ชุดเฟืองเกียร์ผลิตจาเหล็กเกรดคุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยทำให้ชุดเกียร์มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพ รับแรงบิดได้สูง อายุการใช้งานยาวนาน

2. มอเตอร์ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ทำจากอลูมิเนียมทั้งตัว พร้อมคีบระบายความร้อนรอบตัวทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดี ฉนวนมอเตอร์ Class F ทนความร้อนสะสมได้สูงถึง 155 องศา ตัวมอเตอร์สามารถถอดแยกอิสระได้ง่าย สะดวกต่อการซ่อมบำรุง

3. ระบบเบรกรอกขึ้น-ลง ระบบเบรกเป็นแบบ DC Disc Brake มีความแม่นยำในการหยุดการขึ้น-ลงอย่างมีประสิทธภาพ ปรับเบรกเองอัตโนมัติ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานกว่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

4. ชุดขับเคลื่อนควบคุมการวิ่งซ้าย-ขวา พร้อมมอเตอร์และระบบเบรก เป็นระบบเบรกแบบ Automatic Rotor Sliding ช่วยในการชลอตัวในการหยุดการเคลื่อนที่ของรอกตามแนวขวางได้นิ่มนวลมาก และช่วยป้องกันการกระชากตัวของ Load ในกรณีที่ออกตัวและการทำงานแบบกระทันหัน

อายุการใช้งานยาวนาน โดยไม่ต้องปรับแต่งเบรก และไม่ได้ใช้ระบบอิเลคทรอนิกควบคุม ทำให้มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

5. กล่องเก็บโซ่ ทำจาก PVC ที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่แตกหักง่าย สะดวกต่อการเก็บโซ่ไม่ให้พันกัน ลักษณะสวยงามกระทัดรัด และประหยัดพื้นที่สำหรับตัวรอก

6. Load Chain โซ่ยกน้ำหนักตามมาตรฐาน ISO : Grade 80 ชุบกัลวาไนซ์สีเงิน ช่วยให้ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมรุนแรง และทนต่อการใช้งานหนัก แข็งแรงไม่ยืดตัวหรือสึกหรอง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

7. Hook ทำมาจากวัสดุ Drop Forging-Special Carbon Alloy Steel & Heat Treated พร้อมชุด Safety Latch for Load Hook ทั้งชุดตะขอบนและตะขอล่าง ในกรณียกน้ำหนักเกินพิกัด ตะขอจะไม่แตกหัก ตะขอล่างสามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา เพื่อป้องกันการขดและบิดตัวของโว่

8. ชุดควบคุม Push Button Switch แบบปุ่มกด Floor Operation Double Insulated ระบบ Mechanical Inter-Locking System พร้อมปุ่ม Emergency ควบคุมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

9. ระบบตัดการทำงานรอกขึ้น-ลงสุด ด้วยระบบครัชแบบทันสมัยที่ใช้ในรอกยุโรป มีประสิทธิภาพสูง และสามารถปรับตั้งการยกน้ำหนักเกินได้ด้วยความเที่ยงตรง แผ่นครัชมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

            สุดท้ายนี้ทางบริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาโดยตลอด และทางบริษัทฯ สัญญาว่าจะมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ดีและมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาให้บริการแก่ลูกค้าทุก ๆ ท่าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และช่วยทำกำไรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของทุก ๆ ท่าน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในข่าวสารฉบับหน้าค่ะ

 

***  สวัสดีค่ะ  *** 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้