อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแนวขวาง

Last updated: 2010-03-11  |  18239 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
Thai Crane Kits C-track Syteme
Setting new standards for crane accessories
 
     อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าตามแนวขวาง
                ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแนวขวาง เป็นชุดอุปกรณ์สำหรับต่อติดตั้งแขวนสายไฟต่างๆ ตามแนวขวางเพื่อติดตั้ง
    ชุดคานเครนหรือรางวิ่งเครน ที่ใช้เพื่่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและคานโทรลสั่งการทำงานต่าง ๆ ให้ชุดรอกไฟฟ้าทำงานยก
    วัตถุขึ้น - ลงเพื่อเคลื่อนที่ซ้าย - ขวา ตามแนวคานเครน หรือให้ชุดคานเครนพร้อมชุดขับเคลื่อนที่ตามแนวยาวหน้า-
    หลังโรงงานบนรางวิ่งเครนได้อย่างสะดวก ปลอดภัยโดยอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยระบบ Plug &
    Socket จึงทำให้สามารถประกอบ ติดตั้งเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าคอนโทรลให้ใช้งานได้ง่าย และเหมาะ
    สมกับรอกและเครนไฟฟ้าทุกชนิด เพราะอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ทุกชิ้นถูกออกแบบให้มีความง่าย สะดวก และหลากหลาย
    ในการยึดติดตั้งกับโครงสร้างประเภทคานและรางวิ่งต่าง ๆ เพื่อพาชุดสายไฟและอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปพร้อมกับชุด
    ขับเคลื่อนรอกและเครนไฟฟ้าชนิดต่าง ๆC-track Cable-Trolley End-Stop
Track-Coupler Towing-Trolley Clip-For-Cable
Welded-Support Socket-Mobile End-Cap
Track-Support End-Cable-Clip Fix-Squea-Bar-Arm
     
 

Powered by MakeWebEasy.com